Prædikanter

2021

Prædikanter

Egon Kattner har tidligere været præst og bibelskolelærer på LMH. Han vil de fire aftener (søndag-onsdag) prædike  over emnerne: 

  • Årvågenhed i endetiden
  • Kristenlivet i endetiden
  • Håbet i endetiden
  • Endetidens komme


Jakob Rahbek som er præst i Agerskov Valmenighed, vil prædike ved de sidste tre møder (torsdag-lørdag) over emnerne:

  • Ugudeligheden
  • Hold ud - Herren kommer igen
  • Livets bog og den nye jord