Prædikanter

2023

Prædikanter

Daniel Burgdorf er bibelskolelærer på LMH. Han vil de tre første aftener (søndag-tirsdag) prædike  over emnerne:Dan Hessellund er afdelingssekretær i Vestjylland. Han vil prædike ved de sidste fire møder (onsdag-lørdag) over emnerne: