Prædikanter

2023

Prædikanter

Daniel Burgdorf er bibelskolelærer på LMH. Han vil de tre første aftener (søndag-tirsdag) prædike  over emnerne:


- Guds ledelse gennem glæder og sorger

(Sal. 23, 1-6 + joh. 11, 32-33 + 43-44)


- Guds ledelse gennem tryghed og frygt

(2. kong. 19, 14-16 + ap.g. 7, 54-56)


- Guds ledelse gennem livet og døden

(2. mos. 12, 12-13 + Luk. 23, 40-43)


Dan Hessellund er prædikant og prædikantkonsulent i LM Vestjylland. Han vil prædike ved de sidste fire møder (onsdag-lørdag) over emnerne:


- Guds ledelse gennem ulykke og prøvelser

(Salme 84 + Jak. 1, 2-5)


- Guds ledelse gennem ungdom og alderdom

(Salme 25 + 2. Tim. 3, 10-17)


- Guds ledelse gennem trængsler til korset og kronen

(1. mos. 22 + Salme 89)


- Guds ledelse gennem menighedens brødre og søstre

(2. sam. 12, 5-9 + Rom. 12, 9-21)