Program

2021

Program

Søndag d. 7. november kl. 19:30

Egon Kattner - "Årvågenhed i endetiden" (Luk. 17,20-33)

Sang og musik: Hiddi Højgaard m.fl. - Vi lærer halmødesangen!

Der vil være bedemøde kl. 19:00. Bedemødet afholdes forrest i salen.


Mandag d. 8 . november kl. 19:30

Egon Kattner - "Kristenlivet i endetiden"  (Åb. 2,1-3,22)

Sang og musik: Sønderjyllands Frimenigheds Lovsangsband


Tirsdag d. 9. november kl. 19:30

Egon Kattner - "Håbet i endetiden" (Matt. 17,1-9)

Sang og musik: Sønderjyllands Frimenigheds Lovsangsband


Onsdag d. 10. november kl. 19:30

Egon Kattner - "Endetiden kommer" (Matt- 25,1-13)

Sang og musik: Sønderjyllands Frimenigheds Lovsangsband

Der vil efter dette møde være spil og hygge i Løgumkloster LMU's LMU lokale for LMU'ere. 


Torsdag d. 11. november kl. 19:30

Jakob Rahbek - "Ugudeligheden" (2. Tim. 3,1-13)

Sang og musik: Judy og Martin  Hunskjær Olsen

Der vil være bedemøde kl. 19:00. Bedemødet afholdes forrest i salen.


Fredag d. 12. november kl. 19:30

Jakob Rahbek - "Hold ud - Herren kommer igen" (2. Pet. 3,1-13)

Sang og musik: Jesus Praise bandet

Denne aften vil der være børneindslag.

Efter mødet vil der være Jesus Praise


Lørdag d. 13. november  kl. 15.00

Mødet starter med kaffe efterfulgt af prædiken. Efter mødet er der fællesspisning. Dette kræver tilmelding på sms til 2926 3186 senest tirsdag d. 09.11.21. Prisener 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. - dog max. 150 kr. pr. familie. 

Jakob Rahbek - "Livets bog og den nye jord" (Åb. 20,11-21,8)

Sang og musik: LME-lærere

Der vil til dette møde være børneindslag